ADDRESS

Bous de Jongpark 6
2283 TH Rijswijk

PHONE

070-2400499

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

 

Relatie tussen cliënt en zorgverlener

De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn.

 

Voor welke zorg geldt de WGBO?

De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. Dus ook verpleging, verzorging en nazorg. Zorg die wordt gegeven in een GGZ-instelling, verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg valt ook onder de WGBO.
Vanaf welk moment is er een behandelingsovereenkomst?
De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt. In GGZ-instellingen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is dat moment vaak niet zo duidelijk. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest. Ook als de cliënt op een wachtlijst komt te staan.

 

Welke rechten heeft de cliënt?

  • Begrijpelijke informatie over de situatie
  • Er moet toestemming gegeven worden voor de behandeling
  • Men heeft inzage in het medisch dossier
  • Privacy en geheimhouding van medische gegevens
  • Er is vrije keus in behandelaar (arts, fysiotherapeut, tandarts, etc)
  • Vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

 

 

 

Welke plichten heeft de cliënt?

De cliënt is verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen.
Wanneer mag een arts ingrijpen zonder toestemming van de cliënt?
De WGBO regelt ook dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of om een ernstige handicap te voorkomen. Soms gaat het dan om een behandeling onder dwang.
Informatie en advies over rechten in de zorg
Heeft u vragen over uw rechten in de zorg of wilt u advies op het gebied van zorg? U kunt terecht bij het Adviespunt Zorgbelang.