ADDRESS

Bous de Jongpark 6
2283 TH Rijswijk

PHONE

070-2400499

Huisregels

Huisregels

 

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen
 • In de praktijk maken we gebruik van een beveiligingscamera (binnenkomst wachtkamer)
 • In de praktijk mag niet worden gerookt
 • In de praktijk gelieve uw telefoon op stil te zetten
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en / of buiten het pand
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd
 • Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het volledige tarief van de voorgenomen behandeling bij u in
  rekening gebracht
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet hebben gehouden
  aan de instructies van het personeel
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie,
  ambulance) op te volgen